เพราะประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่คนรุ่นใหม่ต้องศึกษา

รวบรวมหนังสือประวัติศาสตร์ ต่างๆให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา

ร้านหนังสือบุ๊คกี้ มั่นใจได้ 100%