ร้านหนังสือบุ๊คกี้

แจ้งเลขพัสดุ

จัดส่งจันทร์/พุธ/ศุกร์ อัพเดทเลขพัสดุเวลา 4-6 ทุ่ม


รายการจัดส่งประจำวันที่ 13 ธ.ค.2562

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
วันโนฟองสุก TH390847G3R9B Flash Express
ไกรวิทย์ TH010747FZU6B Flash Express
จักรพรรดิ์ TH281147FTE2A Flash Express
พรรัตน์ TH480147FQW1M Flash Express
Stapon TH030447FN61G Flash Express
Mos TH150647FHN3N Flash Express
สหะ TH014747FEP2A Flash Express
ศิริชัย TH630147FD61A Flash Express
มิลิน TH010447FBN6A Flash Express
ธงชัย TH011647F9X3B Flash Express
เมธาวี TH012147F8E7A Flash Express

รายการจัดส่งประจำวันที่ 12 ธ.ค.2562

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
ณิศรา TH120646P1B1H Flash Express
วรรณรัตน์ TH410446NYW5D Flash Express
สรวงสินี TH030246NVP0D Flash Express
จีระศักดิ์ TH014246NSA8A Flash Express
ศิวะ TH020446NQD6E Flash Express
จอย TH010546NM51B Flash Express
อุมารินทร์ TH200146NGY5P Flash Express
ธนพร TH051246NE61C Flash Express
สิริกาญจน์ TH390146NC66K Flash Express
รอกีเย๊า TH760346N8G1A Flash Express
พิชญ์สินี TH011046N3Q5B Flash Express
จินตภา TH130846MYS1H Flash Express
ศรายุธ TH020446MVX2C Flash Express
ปิติรัตชต์ TH030146MT58F Flash Express
ชมพู่ TH011746MQH4B Flash Express

รายการจัดส่งประจำวันที่ 11 ธ.ค.2562

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
นฤนาถ ALP012570046 Alpha Fast
สุปาณี ALP012570048 Alpha Fast
Yok ALP012570047 Alpha Fast
ตรัย ALP012570052 Alpha Fast
สุขเกษม ALP012570049 Alpha Fast
Yutthana ALP012570050 Alpha Fast
สุรเชษฐ์ RC680942497TH ไปรษณีย์ไทย
พิมพ์ไท RC680942470TH ไปรษณีย์ไทย
อรัมภา EW431099814TH ไปรษณีย์ไทย
ชาญชัย EW431099805TH ไปรษณีย์ไทย
ฉัตรชัย EW431099791TH ไปรษณีย์ไทย
ชาตรี RC680942483TH ไปรษณีย์ไทย
ฐิติมา EW431099788TH ไปรษณีย์ไทย
Papa EW431099828TH ไปรษณีย์ไทย
Soraphak RC680942506TH ไปรษณีย์ไทย

รายการจัดส่งประจำวันที่ 10 ธ.ค.2562

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
อิสยาภรณ์ TH013044RXG4C Flash Express
ภาณุวัฒน์ TH011644RSC3A Flash Express

รายการจัดส่งประจำวันที่ 9 ธ.ค.2562

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
รจนา ALP012570051 Alpha Fast
ปุริมปรัชญ์ ALP012570053 Alpha Fast
รัตนาพร ALP012570056 Alpha Fast
Sira ALP012570054 Alpha Fast
Tao EW431099726TH ไปรษณีย์ไทย
วาทินี EW431099709TH ไปรษณีย์ไทย
คมเพชร EW431099690TH ไปรษณีย์ไทย
Merinng EW431099686TH ไปรษณีย์ไทย
ลำยวน EW431099712TH ไปรษณีย์ไทย
Messigun EW431099672TH ไปรษณีย์ไทย
Mathnesium EW431099669TH ไปรษณีย์ไทย
รณรงค์ EW431099730TH ไปรษณีย์ไทย
รุ่งเพชร EW431099743TH ไปรษณีย์ไทย
สุทธิฌลา RC680942466TH ไปรษณีย์ไทย
Chachompuu EW431099757TH ไปรษณีย์ไทย
วรรณะ EW431099765TH ไปรษณีย์ไทย
ณัฐฐา TH011743ZRQ8B Flash Express
ปิติพงศ์ TH012743Z706C Flash Express
ปิยะณัฐ TH020343ZHT4A Flash Express
ขันติ TH160143ZF83A Flash Express
นุชนารถ TH681543Z9X7C Flash Express
ศราวรรษ TH730143ZMF9A Flash Express
ไพศาล TH760143Z3X0M Flash Express

รายการจัดส่งประจำวันที่ 8 ธ.ค.2562

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
นุชนารถ TH681542XGX2C Flash Express
ประพล TH020142XCN4D Flash Express
สุรัสวดี TH070442XQY1A Flash Express
ซาเดียฮ์ TH014342XKU4B Flash Express

รายการจัดส่งประจำวันที่ 7 ธ.ค.2562

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
ภีรภัทร์ PSP0004823969 Kerry Express
นันทิตา PSP0004823968 Kerry Express
สุปราณี PSP0004823966 Kerry Express
เอกสิทธิ์ TH0506427MM3F Flash Express
สุภาพร TH1601427K81E Flash Express
ศิรดา TH1501427HB8G Flash Express
วาสนา TH4401427PF7A Flash Express
สันติภาพ ALP012570057 Alpha Fast
เจริญ ALP012570060 Alpha Fast
เกษศินี ALP012570058 Alpha Fast
นัทธมน ALP012570055 Alpha Fast
ธัชชัย ALP012570059 Alpha Fast

รายการจัดส่งประจำวันที่ 6 ธ.ค.2562

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
จิติศักดิ์ PSP0004823964 Kerry Express
เทพทัต PSP0004823965 Kerry Express
ธีรวัฒน์ EW431099655TH ไปรษณีย์ไทย
สาธิต RC680942435TH ไปรษณีย์ไทย
พัชรีย์ EW431099615TH ไปรษณีย์ไทย
ก่อเขตต์ EW431099624TH ไปรษณีย์ไทย
นันทิตา RC680942421TH ไปรษณีย์ไทย
ณพล EW431099607TH ไปรษณีย์ไทย
ลักษิกา EW431099641TH ไปรษณีย์ไทย
ภูมิภัทร RC680942452TH ไปรษณีย์ไทย
ณัฏฐ์สุมน EW431099638TH ไปรษณีย์ไทย
พิณประภัสสร์ RC680942449TH ไปรษณีย์ไทย
พัชรีย์ EW431099615TH ไปรษณีย์ไทย
สุนทรี EW431099598TH ไปรษณีย์ไทย

รายการจัดส่งประจำวันที่ 5 ธ.ค.2562

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
กิตติ TH014040RP39B Flash Express
ขันทอง TH020140RMU4K Flash Express
ปิยฉัตร TH030240RQA6G Flash Express
วิมล TH050140REY3F Flash Express
วิมล TH050140RK01F Flash Express
สุธีรา TH510440RH55A Flash Express
มษญา TH630640RRP4B Flash Express

 

Loading...
ร้านหนังสือ บุ๊คกี้หมวดหมู่สินค้าตะกร้าสินค้าเข้าสู่ระบบ