ร้านหนังสือบุ๊คกี้

แจ้งเลขพัสดุ อัพเดทเลขพัสดุเวลา 4-5 ทุ่มของวันที่มีการจัดส่ง

ทางร้านจัดส่งสินค้าผ่านไปรษณีย์ไทยทุกวัน อังคาร / พฤหัส (ยกเว้นจัดส่งแบบอื่นอาจจัดส่งได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดของบริษัทขนส่ง)


รายการจัดส่งประจำวันที่ 17 พ.ย.2561

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
กฤษฏิ์ ALP000326316 Alpha
Arty ALP000326310 Alpha
พิมพ์พรรณ ALP000326311 Alpha
วงศ์จันทร์ ALP000326313 Alpha
ญาณิศา ALP000326312 Alpha
วรรณกรรธน์ ALP000326309 Alpha
สกุลศรี ALP000326314 Alpha
ทวีพฤทธิ์ ALP000326315 Alpha
นิกม์ ALP000326317 Alpha
วรวิทย์
CITY005060142
Kerry

 


รายการจัดส่งประจำวันที่ 15 พ.ย.2561

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
ฟาง ALP000326308 Alpha
ลดา RL744257843TH ไปรษณีย์ไทย
ทรงพล RL744257830TH ไปรษณีย์ไทย
คุณากร EV804267567TH ไปรษณีย์ไทย
ประเสริฐ EV804267575TH ไปรษณีย์ไทย
นลินภัสร์ EV804267584TH ไปรษณีย์ไทย
ชานนท EV804267536TH ไปรษณีย์ไทย
mind EV804267540TH ไปรษณีย์ไทย
สุพิชชา EV804267553TH ไปรษณีย์ไทย

อาธร

EV804267522TH ไปรษณีย์ไทย
สาโรจน์ RL744257812TH ไปรษณีย์ไทย
พระกิตติญาโณ EV804267505TH ไปรษณีย์ไทย
นัทมน EV804267598TH ไปรษณีย์ไทย
นิตยา EV804267519TH ไปรษณีย์ไทย
ชาติชาย RL744257826TH ไปรษณีย์ไทย
ศรันย์ EV804267607TH ไปรษณีย์ไทย

 


รายการจัดส่งประจำวันที่ 14 พ.ย.2561

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
ผลเลิศ ALP000326307 Alpha
Matukorn ALP000326306 Alpha

 


รายการจัดส่งประจำวันที่ 13 พ.ย.2561

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
Pantita RL744257790TH ไปรษณีย์ไทย
Nattanon EV804267451TH ไปรษณีย์ไทย
พิชญะ PC031221850TH ไปรษณีย์ไทย
Kookkie PC031221832TH ไปรษณีย์ไทย
ประพัฒน์ EV804267465TH ไปรษณีย์ไทย
พ.ต.ท.ทรงพล EV804067479TH ไปรษณีย์ไทย
Kongphob EV804267329TH ไปรษณีย์ไทย
ณัฐพร RL744257684TH ไปรษณีย์ไทย
ชลิต RL744257698TH ไปรษณีย์ไทย
บานชื่น RL744257755TH ไปรษณีย์ไทย
ณัฐวุฒิ RLl744257769TH ไปรษณีย์ไทย
อนุศิษฐ์ EV804267425TH ไปรษณีย์ไทย
มลธิชา EV804267434TH ไปรษณีย์ไทย
เอมอร EV804267394TH ไปรษณีย์ไทย
ปรานต์ธรรม EV804267403TH ไปรษณีย์ไทย
ญดานุช EV804267417TH ไปรษณีย์ไทย
ศุภราช RL744257786TH ไปรษณีย์ไทย
Balley RL744257809TH ไปรษณีย์ไทย
สุวจีมณีทอง EV804267496TH ไปรษณีย์ไทย
สุจิตรา RL744257738TH ไปรษณีย์ไทย
มัลลิกา จ.กาฬสินธุ์ EV804267482TH ไปรษณีย์ไทย
ศิวกร PC031221846TH ไปรษณีย์ไทย
สุจรรยา RL744257741TH ไปรษณีย์ไทย
ยุทธพร EV804267385TH ไปรษณีย์ไทย
ธัญลักษณ์ EV804267363TH ไปรษณีย์ไทย
สภัทร์พร EV804267377TH ไปรษณีย์ไทย
มัลลิกา จ.ระยอง RL744257715TH ไปรษณีย์ไทย
Pangng EV804267346TH ไปรษณีย์ไทย
กุลณัฐ RL744257724TH ไปรษณีย์ไทย
เพ็ญนภา EV804267350TH ไปรษณีย์ไทย
ณัฐกาญจน์ RL744257707TH ไปรษณีย์ไทย
เฉลิมพันธ์ EV804267332TH ไปรษณีย์ไทย
ธิติธนันต์ RL744257772TH ไปรษณีย์ไทย
เบญจวรรณ EV804267448TH ไปรษณีย์ไทย
พิชานิภา PC031221863TH ไปรษณีย์ไทย

 


รายการจัดส่งประจำวันที่ 9 พ.ย.2561

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
ผลเลิศ ALP000326303 Alpha
ณิชาพัชร์ ALP000326305 Alpha
จเร ALP000326304 Alpha

 


รายการจัดส่งประจำวันที่ 8 พ.ย.2561

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
กฤติกร EV804267244TH ไปรษณีย์ไทย
กรรณิการ์ EV804267261TH ไปรษณีย์ไทย
ทิพย์วิมล PC031221815TH ไปรษณีย์ไทย
กิตติมา EV804267275TH ไปรษณีย์ไทย
ปรวิศา RL744257675TH ไปรษณีย์ไทย
ศิโรรัตน์ EV804267258TH ไปรษณีย์ไทย
วราภรณ์ EV80426729TH ไปรษณีย์ไทย
วันชัย EV804267292TH ไปรษณีย์ไทย
พฤฒิ EV804267301TH ไปรษณีย์ไทย
สุทธิพงษ์ PC031221829TH ไปรษณีย์ไทย
ธีรเดช EV804267315TH ไปรษณีย์ไทย

 

ร้านหนังสือ บุ๊คกี้หมวดหมู่สินค้าตะกร้าสินค้าเข้าสู่ระบบ