แจ้งเลขพัสดุ

อัพเดทเลขพัสดุเวลา 4-6 ทุ่ม


รายการจัดส่งประจำวันที่ 3 มิ.ย. 2563

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
ภูริทัตต์ EG097626665TH ไปรษณีย์ไทย
ภัคจิรา EG097626648TH ไปรษณีย์ไทย
สุมิตรชัย EG097626651TH ไปรษณีย์ไทย
ณิชานันท์ ALP014432413 Alpha Fast 
ธีรภัทร ALP014432416 Alpha Fast 
สุระ TH2203EERXW9M Flash Express
นิกส์ TH2301EERAB4A Flash Express
อโนทัย TH2721EERMD2A Flash Express
สมพงษ์ TH3801EESC41D Flash Express

รายการจัดส่งประจำวันที่ 1 มิ.ย. 2563

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
กลางดิน EG097626625TH ไปรษณีย์ไทย
สิทธิพร EG097626634TH ไปรษณีย์ไทย

รายการจัดส่งประจำวันที่ 30 มิ.ย. 2563

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
พิชญาภา TH0107E63TY9C Flash Express
กฤติ.TOP TH0116E647G4B Flash Express
ต่อศักดิ์ TH0304E640J8B Flash Express
สิริรัตน์ TH7501E63EB9J Flash Express

รายการจัดส่งประจำวันที่ 29 มิ.ย. 2563

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
ภูมิพัฒน์ ALP014432417 Alpha Fast
ศรินธร ALP014432415 Alpha Fast
เพ็ญจันทร์ ALP014432418 Alpha Fast
กฤตย์ EG097626603TH ไปรษณีย์ไทย
ศุภเลิศ EG097626577TH ไปรษณีย์ไทย
ภาษิต EG097626585TH ไปรษณีย์ไทย
วิภัชบุญ EG097626594TH ไปรษณีย์ไทย
วรเชษฐ์ EG097626617TH ไปรษณีย์ไทย
จุฑารัตน์ TH0102E3MDN5B Flash Express
รัชดาภรณ์ TH0139E3K2S6F Flash Express
รณชัย TH0304E3KJW9D Flash Express
น.ส.นิโรบล TH2007E3N9A7H Flash Express
เชิดศักดิ์ TH4401E3MZR5A Flash Express
รฐราษฎร์ TH4701E3M6V7E Flash Express
ขนิษฐา TH5902E3JPR5C Flash Express
ฉัตรรพี TH6701E3KZA6A Flash Express
ปรีชา TH0203E3MN19D Flash Express

 


รายการจัดส่งประจำวันที่ 28 มิ.ย. 2563

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
ชวิน TH0301E091F9A Flash Express
พระภูมิพันธ์ TH2714E09JK2B Flash Express

รายการจัดส่งประจำวันที่ 27 มิ.ย. 2563

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
พุฒินันท์ TH6601DY3Z92C Flash Express
เอกชัย TH6816DY3UP0C Flash Express
ธนพล TH0406DY3G03C Flash Express
กมลวรรณ EG097626563TH ไปรษณีย์ไทย
ปรีชา ALP014432420 Alpha Fast

รายการจัดส่งประจำวันที่ 26 มิ.ย. 2563

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
ผุสชา TH0123DV67M1A Flash Express
วิทัญญู TH1202DV6GS9D Flash Express
พิทักษ์ TH1601DV6PH5A Flash Express
อภิชาติ TH2004DV6UK6B Flash Express
แววดาว EG097626532TH ไปรษณีย์ไทย
อภิวัฒน์ EG097626546TH ไปรษณีย์ไทย
พราว EG097626550TH ไปรษณีย์ไทย

รายการจัดส่งประจำวันที่ 25 มิ.ย. 2563

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
คุณนวพรรษ TH0128DSRPN9A Flash Express
ศิริรัตน์ วอง TH0131DSRBR8A Flash Express
นางสาวธาริดา TH5901DSR337M Flash Express

รายการจัดส่งประจำวันที่ 24 มิ.ย. 2563

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
พรชนก TH0105DQD8Y0A Flash Express
พนม TH0107DQCS16A Flash Express
จิดาภา TH0144DQDQ07B Flash Express
วุฒิชัย TH0704DQD1V6A Flash Express
นัชชา TH1401DQE657B Flash Express
ดวงพร TH6703DQECR6E Flash Express
ปิยะพร EG097626489TH ไปรษณีย์ไทย
พีรพล EG097626492TH ไปรษณีย์ไทย
อรรณพ EG097626511TH ไปรษณีย์ไทย
สุชานันท์ EG097626501TH ไปรษณีย์ไทย
Surachat EG097626529TH ไปรษณีย์ไทย
ปภาวี RC681795282TH ไปรษณีย์ไทย

 


รายการจัดส่งประจำวันที่ 23 มิ.ย. 2563

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
ปาณิดา TH0101DMWJK3C Flash Express
อดิเรก TH0116DMXMS4A Flash Express
สังวาลย์ TH0131DMW7R3A Flash Express
คณาพร TH0131DMXED6A Flash Express
ณัฐพล TH0139DMWQ89E Flash Express
พงศกร TH0203DMX6U3E Flash Express
น.ส.สิริพร TH0303DMXYX5B Flash Express
รัตนา TH0306DMW278D Flash Express
คุณอุมารินทร์ TH2001DMWYR8P Flash Express
ชัยทัต TH3710DMVX39B Flash Express
วริศรา TH5401DMXT05D Flash Express
ฉัตรรพี TH6701DMWUA7D Flash Express

รายการจัดส่งประจำวันที่ 22 มิ.ย. 2563

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
ศุภากร TH0101DHJ624C Flash Express
สุวิมล TH0114DHJDE0E Flash Express
บุลากร TH0131DHJMS9A Flash Express
ชญาภา TH0151DHK341C Flash Express
อัจชรัตน์ TH1602DHJW16B Flash Express
ไกรสิทธิ์ TH2001DHKF59D Flash Express
วัชรพงษ์ EG097626475TH ไปรษณีย์ไทย 

รายการจัดส่งประจำวันที่ 21 มิ.ย. 2563

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
นิพนธ์ TH4705DEWNU1B Flash Express

รายการจัดส่งประจำวันที่ 20 มิ.ย. 2563

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
คุณมาสิรี TH0105DCGNJ3B Flash Express
คุณณัฐสิทธิ์ TH0121DCH8S0A Flash Express
คุณพงศ์วรินทร์ TH0147DCG3Z5C Flash Express
ณฐภัทร TH6101DCGFC6H Flash Express
ฉัตรรพี TH6701DCGYQ3D Flash Express
เจษฏา ALP014432421 Alpha Fast
นิชา ALP014432422 Alpha Fast

รายการจัดส่งประจำวันที่ 19 มิ.ย. 2563

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
คุณ กฤษณา TH0102D6FRF3C Flash Express
คุณสุรชัย TH0119D6FYX1B Flash Express
คุณวิราศิณี TH0105D9T534A Flash Express
ทวีพร TH0116D9TXK8A Flash Express
สุมาลี TH0204D9TMY7N Flash Express
วนิดา TH0301D9UT76B Flash Express
คุณnapapha. TH1502D9V383D Flash Express
น้ำผึ้ง TH5405D9U914M Flash Express

รายการจัดส่งประจำวันที่ 18 มิ.ย. 2563

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
อาภรณ์ TH0103D41EJ0D Flash Express
ปัญญดา TH0116D416H0B Flash Express
ลักขณา TH0143D424T9A Flash Express
คุณเจ TH0146D42H54C Flash Express
ธัญญพัฒน์ TH0147D41X01B Flash Express
วีระพันธ์ TH1505D42QX2K Flash Express
ศศินันท์ EG097626413TH ไปรษณีย์ไทย
กฤตนัย EG097626395TH ไปรษณีย์ไทย
อัครเดช EG097626400TH ไปรษณีย์ไทย
อนาวิล EG097626387TH ไปรษณีย์ไทย
รัชพล ALP014432423 Alpha Fast
กิตติธัช ALP014432424 Alpha Fast
ภควรรณพร ALP014432425 Alpha Fast

รายการจัดส่งประจำวันที่ 17 มิ.ย. 2563

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
อาภรณ์ TH0103D41EJ0D Flash Express
ปัญญดา TH0116D416H0B Flash Express
ลักขณา TH0143D424T9A Flash Express
คุณเจ TH0146D42H54C Flash Express
ธัญญพัฒน์ TH0147D41X01B Flash Express
วีระพันธ์ TH1505D42QX2K Flash Express

รายการจัดส่งประจำวันที่ 16 มิ.ย. 2563

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
บริษัท แอ็คเท็ค TH0105D1M194B Flash Express
นุชนารถ TH0110D1MAP5A Flash Express
ภาคย์ภูมิ TH0143D1KU58A Flash Express
นาย กิตติศักดิ์ TH2506D1MGD4D Flash Express
ธีรพงษ์ EG097626342TH ไปรษณีย์ไทย
วิบูลย์ EG097626339TH ไปรษณีย์ไทย
พงษเทพ EG097626356TH ไปรษณีย์ไทย
ปุริมพัฒน์ EG097626360TH ไปรษณีย์ไทย
ภูดิท EG097626373TH ไปรษณีย์ไทย

รายการจัดส่งประจำวันที่ 15 มิ.ย. 2563

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
คุณธนพงศ์ TH0139CZM5D7F Flash Express
จักรกริช TH0304CZMCX7H Flash Express
Patcharee TH0402CZKZ82F Flash Express
มนัสวาท TH0406CZKR40A Flash Express
ขนิษฐา TH5902CZKG87C Flash Express

รายการจัดส่งประจำวันที่ 14 มิ.ย. 2563

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
ณัฐนนท์ TH0105CW4HJ8B Flash Express
คุณวิริยะ TH0117CW5CD6A Flash Express
จีระพงศ์ TH0142CW5664A Flash Express
ชวิน TH0301CW4VY5A Flash Express
คุณรักชาติ TH0603CW4PN7D Flash Express

รายการจัดส่งประจำวันที่ 13 มิ.ย. 2563

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
คุณขจรพรรณ TH0111CUAG60B Flash Express
คุณ. อัชล TH0134CU9MH7A Flash Express
ธัชพล TH0140CU9W15A Flash Express
ธีรภัทร TH0306CU9G15D Flash Express
นส วิรัณภัทร์. TH3602CU9AQ1E Flash Express
มานิตย์ TH4201CUA1D1A Flash Express
นายเกิดบุญ TH6505CUAAS6A Flash Express

รายการจัดส่งประจำวันที่ 12 มิ.ย. 2563

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
นภวรรณ TH0136CRJU65B Flash Express
ภัคพล TH0150CRK3V6A Flash Express
กันย์ TH2201CRKD74C Flash Express
ศุภวิชญ์ TH2401CRKP82I Flash Express
คุณจิรพนธ์ TH2401CRMZX3A Flash Express
คุณจิรพนธ์ TH2401CRN6X3A Flash Express
คมสันต์ TH2721CRNHB8E Flash Express
คุณพรทิพย์ TH6301CRKZK0A Flash Express
วิศรุต EG097626299TH ไปรษณีย์ไทย
นที EG097626308TH ไปรษณีย์ไทย
สุภาพร EG097626325TH ไปรษณีย์ไทย
นิตินาถ EG097626311TH ไปรษณีย์ไทย