แจ้งเลขพัสดุ

อัพเดทเลขพัสดุเวลา 4-6 ทุ่ม


รายการจัดส่งประจำวันที่ 5 มิ.ย. 2563

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
คุณศุภณิช TH0116C6H0F8B Flash Express
ฐิติพร TH0134C6HH28A Flash Express
วัชรินทร์ TH0201C6JZ36F Flash Express
นิโลบล TH3909C6HAY9I Flash Express
นรีรัตน์ TH0106C6GTA5C Flash Express

รายการจัดส่งประจำวันที่ 4 มิ.ย. 2563

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
ณัฐพพนธ์ TH0117C444N8B Flash Express
สิรภพ TH0120C44KG3B Flash Express
ปภาวี TH1601C451D3L Flash Express
อรรนพ TH2101C44T85N Flash Express
อุทัย TH2409C45B70C Flash Express
ศิริพงษ์ TH3801C44BN6Q Flash Express
ธีรศักดิ์ EG097626152TH ไปรษณีย์ไทย
กฤตวิทย์ EG097626135TH ไปรษณีย์ไทย
เฉลิมพล EG097626149TH ไปรษณีย์ไทย
สุมิตา EG097626121TH ไปรษณีย์ไทย
วิศรุต ALP014432429 Alpha Fast
จตุพร ALP014432432 Alpha Fast

รายการจัดส่งประจำวันที่ 3 มิ.ย. 2563

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
กฤติเดช TH0116C0Y9T4A Flash Express
คุณมนต์ณัชชา TH0406C0Y2S3C Flash Express
คุณยุทธพล TH0701C0XUH3X Flash Express

รายการจัดส่งประจำวันที่ 2 มิ.ย. 2563

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
พิมพร TH0105BYZKD8A Flash Express
วศินี TH0120BYYM56D Flash Express
วนาลี TH0122BYYUG0A Flash Express
ธิดารัตน์ TH0136BYZ600B Flash Express
อัจฉราภรณ์ TH0151BYZSG8C Flash Express
นายกิตติวัฒน์ TH1501BYZBV1A Flash Express

รายการจัดส่งประจำวันที่ 1 มิ.ย. 2563

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
วนันดา TH0106BW81D5C Flash Express
อภิวุฒิ TH0141BW7U80C Flash Express
จุฑามาศ TH1201BW7AJ4J Flash Express
นภาภรณ์ TH1405BW7214H Flash Express
บุษกร TH1504BW7G57A Flash Express
คุณกฤษณะ TH2005BW7NG8A Flash Express

รายการจัดส่งประจำวันที่ 29 พ.ค. 2563

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
ธเนศ EG097626118TH ไปรษณีย์ไทย
เอกชัย TH0403BN3JP8A Flash Express
พีรพัฒน TH4801BN2RQ7D Flash Express
มะลิ TH7301BN3531A Flash Express
ขจรพันธ์ ALP014432433 Alpha Fast
พรเทพ ALP014432436 Alpha Fast
นริสา ALP014432434 Alpha Fast

รายการจัดส่งประจำวันที่ 28 พ.ค. 2563

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
จารุลักษณ์ EG097626081TH ไปรษณีย์ไทย
จิรวัฒน์ RC681795265TH ไปรษณีย์ไทย
นายมารุต TH0103BJ5SP0B Flash Express
คุณอัยยรัตน์ TH0301BJ5DV4D Flash Express
โอลาร TH0302BJ5596A Flash Express
คุณกฤษณะ TH2005BJ5KS2A Flash Express
กิ่งกาญจน์ EG097626095TH ไปรษณีย์ไทย
อนิสา EG097626104TH ไปรษณีย์ไทย

รายการจัดส่งประจำวันที่ 26 พ.ค. 2563

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
กมลรัตน์ ALP014432439 Alpha Fast
กุลกันยา ALP014432437 Alpha Fast
ศักดิ์ชัย ALP014432438 Alpha Fast
ประภาพร ALP014432435 Alpha Fast
สุวิทย TH0105BCZKX2B Flash Express
คุณไชยณรงค์ TH0203BCZ8W0A Flash Express
จิดาภา TH0304BCZ2T4C Flash Express

รายการจัดส่งประจำวันที่ 25 พ.ค. 2563

ชื่อผู้รับ เลขพัสดุ ช่องทางการส่ง
ณันทพัทญ์ TH0304BAGGV0G Flash Express
เมตรา TH4008BAGRJ0C Flash Express
คุณเสาวนีย TH6101BAGXT1E Flash Express
ชิวัจสสิณ EG097626078TH ไปรษณีย์ไทย
รัชดาภรณ์ RC681795251TH ไปรษณีย์ไทย
ธนัญญา EG097626064TH ไปรษณีย์ไทย
ทศพล EG097626055TH ไปรษณีย์ไทย