หนังสือเศรษฐกิจ

เรียงลำดับจาก
แนะนำ
ล่าสุด
ราคาต่ำ-สูง
ยอดนิยม
รอยไอยรา 7 - พีรศักดิ์ วรสุนทรโรสถ

รอยไอยรา 7 - พีรศักดิ์ วรสุนทรโรสถ

฿200
การขยายตัวของระบบทุนนิยมในประเทศไทย พ.ศ.2488-ปัจจุบัน (มุมปกมีรอยแตก)

การขยายตัวของระบบทุนนิยมในประเทศไทย พ.ศ.2488-ปัจจุบัน (มุมปกมีรอยแตก)

฿150
คลื่นยักษ์มังกรจีน เสา 8 หลักต่อสังคมจีนใหม่ - สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล

คลื่นยักษ์มังกรจีน เสา 8 หลักต่อสังคมจีนใหม่ - สมพงษ์ สุวรรณจิตกุล

฿220
ทะลุมิติเศรษฐกิจการคลังไทย ภาค 2 และศุลกากรภิวัฒน์เพื่อรองรับโลกการค้าเสรี - ดร.สมชัย สัจจพงษ์

ทะลุมิติเศรษฐกิจการคลังไทย ภาค 2 และศุลกากรภิวัฒน์เพื่อรองรับโลกการค้าเสรี - ดร.สมชัย สัจจพงษ์

฿250
ภูมิปัญญาจากโต๊ะจีน ชุดแง้มม่านดูมังกร - เล่าชวนหัว

ภูมิปัญญาจากโต๊ะจีน ชุดแง้มม่านดูมังกร - เล่าชวนหัว

฿380
มังกรกำสรวล วิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่ของเอเชีย เล่ม 1 - วอลเดน เบนโล / สเตฟานี โรเซนเฟลด์

มังกรกำสรวล วิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่ของเอเชีย เล่ม 1 - วอลเดน เบนโล / สเตฟานี โรเซนเฟลด์

฿380
ถาม-ตอบ ตรงไปตรงมา เศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน - วิทยากร เชียงกูล แปล-เรียบเรียง

ถาม-ตอบ ตรงไปตรงมา เศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน - วิทยากร เชียงกูล แปล-เรียบเรียง

฿350
First Edutainment Essay - วรากรณ์ สามโกเศศ

First Edutainment Essay - วรากรณ์ สามโกเศศ

฿165
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงอะไร

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงอะไร

฿80
วารสารเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ธ.ค.2532

วารสารเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ธ.ค.2532

฿180
รัฐและกองทัพในโลกที่สาม ข้อพิจารณาทางเศรษฐกิจ-การเมือง-สังคม - สุรชาติ บำรุงเมือง

รัฐและกองทัพในโลกที่สาม ข้อพิจารณาทางเศรษฐกิจ-การเมือง-สังคม - สุรชาติ บำรุงเมือง

฿350
สู่เส้นทางปฏิรูปการเมืองเศรษกิจ - วิทยากร เชียงกูล

สู่เส้นทางปฏิรูปการเมืองเศรษกิจ - วิทยากร เชียงกูล

฿350
ระเบียบโลกใหม่ New World Order - รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

ระเบียบโลกใหม่ New World Order - รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

฿200
Change 25 ปีแห่งความเปลี่ยนแปลง การเผชิญหน้าและความท้าทายของสังคม

Change 25 ปีแห่งความเปลี่ยนแปลง การเผชิญหน้าและความท้าทายของสังคม

฿350
ปัญหาพื้นฐานของชาวนาไทย - วิทยากร เชียงกูล (มีคราบน้ำ)

ปัญหาพื้นฐานของชาวนาไทย - วิทยากร เชียงกูล (มีคราบน้ำ)

฿380
ดร.ป๋วย อึ๊งภาภรณ์ ปรมาจารย์ทางเศรษฐกิจ-การคลัง 4

ดร.ป๋วย อึ๊งภาภรณ์ ปรมาจารย์ทางเศรษฐกิจ-การคลัง 4

฿100
ศปร.พิพากษาแบงก์ชาติ ลับเฉพาะบันทึกประวัติศาสตร์ใครผลาญเงินชาติ

ศปร.พิพากษาแบงก์ชาติ ลับเฉพาะบันทึกประวัติศาสตร์ใครผลาญเงินชาติ

฿350
เปลวเทียนที่ปลายอุโมงค์ วิสัยทัศน์ว่าด้วย เศรษฐกิจ-สังคมไทย - ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร

เปลวเทียนที่ปลายอุโมงค์ วิสัยทัศน์ว่าด้วย เศรษฐกิจ-สังคมไทย - ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร

฿350
ญี่ปุ่นก้าวหน้า - ป.รัตนปัญญา (มีตราปั๊มห้องสมุด)

ญี่ปุ่นก้าวหน้า - ป.รัตนปัญญา (มีตราปั๊มห้องสมุด)

฿150
เสรีภาพสื่อไทยในยุคเศรษฐกิจการเมืองผูกขาด

เสรีภาพสื่อไทยในยุคเศรษฐกิจการเมืองผูกขาด

฿350
กลยุทธ์สร้างเถ้าแก่ SMEs

กลยุทธ์สร้างเถ้าแก่ SMEs

฿500
จากยุ่งกลายเป็นรุ่ง - วีระ ธีรภัทร แปลและเรียบเรียง

จากยุ่งกลายเป็นรุ่ง - วีระ ธีรภัทร แปลและเรียบเรียง

฿500
สองนคราประชาธิปไตย แนวทางปฏิรูปทางการเมือง เศรษฐกิจ เพื่อประชาธิปไตย - เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (มีขีดเส้นใต้)

สองนคราประชาธิปไตย แนวทางปฏิรูปทางการเมือง เศรษฐกิจ เพื่อประชาธิปไตย - เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (มีขีดเส้นใต้)

฿350
เมื่อคิดให้ดีไทยนี้ฉลาด - ดร.ไสว บุญมา

เมื่อคิดให้ดีไทยนี้ฉลาด - ดร.ไสว บุญมา

฿380
จุดไฟในนาคร เผชิญหน้าโลกาภิวัฒน์ - ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์

จุดไฟในนาคร เผชิญหน้าโลกาภิวัฒน์ - ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์

฿500
กำเนิดทุนสามานย์ เผด็จกราร(เงิน)ยึดโลก

กำเนิดทุนสามานย์ เผด็จกราร(เงิน)ยึดโลก

฿350
เปิดเส้นทางการค้า-ลงทุน 6 เหลี่ยมเศรษฐกิจ

เปิดเส้นทางการค้า-ลงทุน 6 เหลี่ยมเศรษฐกิจ

฿350
รู้คิด รู้หากิน การศึกษากับความมั่นคงของประเทศ

รู้คิด รู้หากิน การศึกษากับความมั่นคงของประเทศ

฿350
เศรษฐกิจเขียวและใส - ดร.พงษ์พิสิษฏฐ์ วิเศษกุล (สภาพบวมน้ำ)

เศรษฐกิจเขียวและใส - ดร.พงษ์พิสิษฏฐ์ วิเศษกุล (สภาพบวมน้ำ)

฿170
เศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

เศรษฐกิจพอเพียงกับยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

฿250
วิถีสู่เศรษฐกิจที่มีชีวิต (พิมพ์สองภาษา)

วิถีสู่เศรษฐกิจที่มีชีวิต (พิมพ์สองภาษา)

฿350
Alvin & Heidi Toffler ความมั่งคั่งปฏิวัติ - สฤณี อาชวานันทกุล แปล

Alvin & Heidi Toffler ความมั่งคั่งปฏิวัติ - สฤณี อาชวานันทกุล แปล

฿650
สยามอารยะ แมนนิเฟสโต : แถลงการณ์สยามอารยะ - ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

สยามอารยะ แมนนิเฟสโต : แถลงการณ์สยามอารยะ - ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

฿350
จุดเปลี่ยนประเทศไทย หัวใจคือชุมชน - ศ.นพ.ประเวศ วะสี

จุดเปลี่ยนประเทศไทย หัวใจคือชุมชน - ศ.นพ.ประเวศ วะสี

฿250
ประชาคมอาเซียน - รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

ประชาคมอาเซียน - รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี

฿350
เปิดโลกเศรษฐกิจกับ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณ์

เปิดโลกเศรษฐกิจกับ ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณ์

฿350
บูรพาแดงเปลี่ยนสี - วรศักดิ์ มหัทธโนบล

บูรพาแดงเปลี่ยนสี - วรศักดิ์ มหัทธโนบล

฿350
กระจกส่องสื่อ - ทัศนีย์ บุนนาค

กระจกส่องสื่อ - ทัศนีย์ บุนนาค

฿165
พลวัตรเศรษฐกิจศตวรรษ21สู่ยุคเปลี่ยนผ่าน

พลวัตรเศรษฐกิจศตวรรษ21สู่ยุคเปลี่ยนผ่าน

฿250
เสียงที่ยังมีชีวิต ความหวังและความคิดของ ดุสิต นนทะนาคร

เสียงที่ยังมีชีวิต ความหวังและความคิดของ ดุสิต นนทะนาคร

฿350
เครือข่ายชุมชนพอเพียง - สุทธิธรรม เลขวิวัฒน์

เครือข่ายชุมชนพอเพียง - สุทธิธรรม เลขวิวัฒน์

฿350
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย

฿290
ความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศตะวันตก - สดใส ขันติวรพงศ์

ความสัมพันธ์ของไทยกับประเทศตะวันตก - สดใส ขันติวรพงศ์

฿350
วิเคราะห์ระบบโลกในสหัสวรรษใหม่ - ยุค ศรีอาริยะ

วิเคราะห์ระบบโลกในสหัสวรรษใหม่ - ยุค ศรีอาริยะ

฿350
สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง

฿280
ความรู้นักเศรษฐศาสตร์ไทย ปี 2529

ความรู้นักเศรษฐศาสตร์ไทย ปี 2529

฿500
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมยุโรปสมัยกลาง

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมยุโรปสมัยกลาง

฿350
ประชาคมอาเซียน ผลกระทบต่อกฎหมายไทย

ประชาคมอาเซียน ผลกระทบต่อกฎหมายไทย

฿250
นอมินี

นอมินี

฿350
ทุนนิยมที่มีหัวใจ

ทุนนิยมที่มีหัวใจ

฿350
หยุดวิกฤติซ้ำซากด้วยระบบสหกรณ์

หยุดวิกฤติซ้ำซากด้วยระบบสหกรณ์

฿250
ปิดม่าน โลกาภิวัตน์

ปิดม่าน โลกาภิวัตน์

฿350
หลักคิดใหม่ กอบกู้เศรษฐกิจไทย

หลักคิดใหม่ กอบกู้เศรษฐกิจไทย

฿280
หนังสือที่ระลึกในงานทอดกฐินพระราชทาน

หนังสือที่ระลึกในงานทอดกฐินพระราชทาน

฿850
สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศสังคม ที่ทุกคนควรรู้ - รศ.วิทยากร เชียงกูล

สิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศสังคม ที่ทุกคนควรรู้ - รศ.วิทยากร เชียงกูล

฿380
นักสู้ติดดิน (ปัญญาจากแผ่นดิน ขบวน 2) ทีมเทคโนโลยีชาวบ้าน

นักสู้ติดดิน (ปัญญาจากแผ่นดิน ขบวน 2) ทีมเทคโนโลยีชาวบ้าน

฿250
ทางเดินของชาวนาไทย - ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ และ จำรัส ม่วงยาม

ทางเดินของชาวนาไทย - ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ และ จำรัส ม่วงยาม

฿50
จากครรภ์มารดาถึงสุสาน - ดร.เมธี ดุลยจินดา

จากครรภ์มารดาถึงสุสาน - ดร.เมธี ดุลยจินดา

฿350
209 คำสอนพ่อเศรษฐกิจพอเพียง หนังสือเฉลิมพระเกียรติเฉลิมฉลองพระชนมายุ 81 พรรษา

209 คำสอนพ่อเศรษฐกิจพอเพียง หนังสือเฉลิมพระเกียรติเฉลิมฉลองพระชนมายุ 81 พรรษา

฿99