หนังสือกฎหมาย

เรียงลำดับจาก
แนะนำ
ล่าสุด
ราคาต่ำ-สูง
ยอดนิยม
ศาลกับกระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง

ศาลกับกระบวนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง

฿450
พระมหากษัตริย์ไทยในระบอบประชาธิปไตย - นายธานินทร์ กรัยวิเชียร (มีตราปั๊มห้องสมุด)

พระมหากษัตริย์ไทยในระบอบประชาธิปไตย - นายธานินทร์ กรัยวิเชียร (มีตราปั๊มห้องสมุด)

฿100
(ร่าง)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย ฉบับประชาชน ส.ค.2540

(ร่าง)รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย ฉบับประชาชน ส.ค.2540

฿100
3 พ.ร.บ. พิสดาร หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฏีกา

3 พ.ร.บ. พิสดาร หลักกฎหมายและแนวคำพิพากษาฏีกา

฿200
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มีรอยขีดเขียน)

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (มีรอยขีดเขียน)

฿100
กฎหมายธุรกิจ - รศ.สมคิด บางโม

กฎหมายธุรกิจ - รศ.สมคิด บางโม

฿120
กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ (มีเน้นข้อความทั้งเล่ม)

กฎหมายประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ (มีเน้นข้อความทั้งเล่ม)

฿200
กฏหมายธุรกิจ (มีรอยขีดเขียน)

กฏหมายธุรกิจ (มีรอยขีดเขียน)

฿50
คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา อาญา 3 LA 221  ม.รามคำแหง

คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา อาญา 3 LA 221 ม.รามคำแหง

฿80
กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการคลังของรัฐ LAW3054

กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการคลังของรัฐ LAW3054

฿100
กฏหมายอาญา ภาค 1 LAW1005

กฏหมายอาญา ภาค 1 LAW1005

฿100
สรุปวิชากฎหมาย หุ้นส่วนบริษัท -  ธงชัย จันทร์วิรัช✦

สรุปวิชากฎหมาย หุ้นส่วนบริษัท - ธงชัย จันทร์วิรัช✦

฿90
ประมวลคำพิพากษาศาลฎีกาโดยย่อ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันตำรวจเอก วินิจ เทพวัลย์ นบท

ประมวลคำพิพากษาศาลฎีกาโดยย่อ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันตำรวจเอก วินิจ เทพวัลย์ นบท

฿650
โฆษณาอย่างไรให้ไกลคุก - สุรพล สีนิรันดร

โฆษณาอย่างไรให้ไกลคุก - สุรพล สีนิรันดร

฿285
อนุสรณ์ แด่ นางวิโรจน์ประภา (อำไพ ยุวเสรี) พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ

อนุสรณ์ แด่ นางวิโรจน์ประภา (อำไพ ยุวเสรี) พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ

฿250
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับสมบูรณ์ (มีรอยขีดเขียน)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับสมบูรณ์ (มีรอยขีดเขียน)

฿120
พระราชบัญญัติล้มละลาย - คมกริช วัฒนเสถียร

พระราชบัญญัติล้มละลาย - คมกริช วัฒนเสถียร

฿100
รวมข้อสอบ การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย

รวมข้อสอบ การสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วย

฿250
เกร็ดกฎหมาย วิ.อาญา ปีการศึกษา 2552

เกร็ดกฎหมาย วิ.อาญา ปีการศึกษา 2552

฿300
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการนอกคำสั่งและลาภมิควรได้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด จัดการนอกคำสั่งและลาภมิควรได้

฿140
คำอธิบาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ ว่าด้วย หนี้

คำอธิบาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์ ว่าด้วย หนี้

฿250
คำอธิบาย พยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญา

คำอธิบาย พยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญา

฿290
เกร็ดกฎหมาย วิ.แพ่ง ปีการศึกษา 2551

เกร็ดกฎหมาย วิ.แพ่ง ปีการศึกษา 2551

฿280
หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น

หลักกฎหมายมหาชนเบื้องต้น

฿200
กำหนดอายุความในคดีแพ่ง

กำหนดอายุความในคดีแพ่ง

฿295
สารบัญญัติกฎหมาย อาญา เล่ม 2 โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ผู้พิพากษา

สารบัญญัติกฎหมาย อาญา เล่ม 2 โดย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ผู้พิพากษา

฿360
คู่มือการศึกษา พยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญา

คู่มือการศึกษา พยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญา

฿250
คำอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วย การดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา

คำอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วย การดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา

฿300
เกร็ดกฎหมาย วิ.อาญา ปีการศึกษา 2551

เกร็ดกฎหมาย วิ.อาญา ปีการศึกษา 2551

฿280
เกร็ดกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ ปีการศึกษา 2549 เล่ม 1

เกร็ดกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ ปีการศึกษา 2549 เล่ม 1

฿280
สรุปย่อหลักกฎหมาย ป.วิ.พ. เล่ม 2(พ.ศ.2552-2553)

สรุปย่อหลักกฎหมาย ป.วิ.พ. เล่ม 2(พ.ศ.2552-2553)

฿260
ถาม-ตอบ ปัญหากฎหมายของคนไทยในต่างแดนผ่านอินเตอร์เน็ต

ถาม-ตอบ ปัญหากฎหมายของคนไทยในต่างแดนผ่านอินเตอร์เน็ต

฿80
ว.แพ่งพิสดาร เล่ม 3

ว.แพ่งพิสดาร เล่ม 3

฿240
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483

฿80
คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน

คู่มือกฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชน

฿150
คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง

คำถามพร้อมธงคำตอบ ข้อสอบความรู้ชั้นเนติบัณฑิต ภาคหนึ่ง

฿200
คำอธิบาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1-2

คำอธิบาย ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1-2

฿850
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน (ปกแข็ง)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน (ปกแข็ง)

฿500
แพ่งพิสดาร เล่ม 1,2,4

แพ่งพิสดาร เล่ม 1,2,4

฿740
ย่อหลักกฎหมายแรงงาน (มีรอยขีดเขียน)

ย่อหลักกฎหมายแรงงาน (มีรอยขีดเขียน)

฿120
กฎหมายสบายสบายสไตล์ชาวบ้าน

กฎหมายสบายสบายสไตล์ชาวบ้าน

฿130
กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน/การระงับข้อพิพาทด้วยวิผะีการไกล่เกลี่ย

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน/การระงับข้อพิพาทด้วยวิผะีการไกล่เกลี่ย

฿450
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช...ฉบับรับฟังความคิดเห็น

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทย พุทธศักราช...ฉบับรับฟังความคิดเห็น

฿60
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย (มีรอยขีดเขียน)

ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย (มีรอยขีดเขียน)

฿210
รวมกฎหมายก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงล่าสุด (สภาพบวมน้ำอ่านได้ปกติ)

รวมกฎหมายก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงล่าสุด (สภาพบวมน้ำอ่านได้ปกติ)

฿50
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน (ปกแข็ง)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน (ปกแข็ง)

฿500
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 (มีรอยขีดเขียน)

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 (มีรอยขีดเขียน)

฿30
รวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยและเอกสารสำคัญเกี่ยวกับคนต่างด้าวในประเทศไทย

รวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยและเอกสารสำคัญเกี่ยวกับคนต่างด้าวในประเทศไทย

฿150
กฎหมายลักษณะครอบครัวแนวประยุกต์

กฎหมายลักษณะครอบครัวแนวประยุกต์

฿115
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกรอง พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกรอง พ.ศ.2542

฿55
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ฉบับทันสมัย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ฉบับทันสมัย

฿400
คู่มือศึกษาวิชากฎหมายพาณิชยนาวี

คู่มือศึกษาวิชากฎหมายพาณิชยนาวี

฿290
คำอธิบาย กฎหมายอาญา ภาคความผิด

คำอธิบาย กฎหมายอาญา ภาคความผิด

฿90
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความความอาญา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความความอาญา

฿350
คำถามและแนวคำตอบ กฎหมายอาญา

คำถามและแนวคำตอบ กฎหมายอาญา

฿220
พระราชบัญญัติ อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2530 (มีรอยขีดเขียน)

พระราชบัญญัติ อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2530 (มีรอยขีดเขียน)

฿35
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับสมบูรณ์ (มีรอยขีดเขียน)

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับสมบูรณ์ (มีรอยขีดเขียน)

฿180
ถาม-ตอบ ประมวลกฎหมายอาญา ภาคความผิด

ถาม-ตอบ ประมวลกฎหมายอาญา ภาคความผิด

฿200
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540

฿80
คู่มือศึกษาเอกเทศสัญญา 1-2

คู่มือศึกษาเอกเทศสัญญา 1-2

฿160